Elektriker døgnvagtstelefon 57 52 64 75

Eleftersyn giver tryghed i din bolig

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få udført et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Hvornår?

Eleftersyn foretages i forbindelse med bolighandler som en del af huseftersyns- ordningen, inden ejendommen handles. Eleftersyn giver både sælger og køber vished for boligens elsikkerhedsmæssige tilstand, forbedrer de forsikringsmæssige forhold og sikrer en mere tryg bolighandel for både sælger og køber.

 

Hvorfor?

Formålet med ordningen er dels at frigøre sælger for sit 10-årige mangelansvar, og dels at give køber relevante oplysninger om den konkrete ejendom, hvilket kan medvirke til bedre at kunne prissætte ejendommen. Med tilbuddet om en ejerskifteforsikring får køber samtidig mulighed for at forsikre sig imod økonomiske overraskelser på grund af skjulte skader og ulovligheder. Som en betragtelig bonus ved eleftersynsordningen opnås en bedre elsikkerhed, idet den øgede vished om elinstallationerne, og dermed følgende udbedringer, vil mindske risikoen for elektrisk stød og brandskader. Hvert år registreres godt 700 brande i boliger på grund af fejl i elinstallationer. TEKNIQ og Forsikring & Pension vurderer, at langt de fleste fejl og mangler vil blive konstateret ved et eleftersyn. Forsikringsselskabernes og de autoriserede elinstallatørers erfaringer viser, at de fleste fejl konstateres i forbindelse med halogenspots, ved stikkontakter, afbrydere, lampeudtag, bløde ledninger der føres gennem vægge, elinstallationer i forbindelse med nedsænkede lofter samt i relæer og gruppetavler. TEKNIQ og forsikringsselskaberne forventer, at eleftersynsrapporterne kan bidrage til at skabe en høj grad af tryghed hos forbrugerne.


Hvordan?

Sælger frigøres fra sit 10-årige mangelansvar ved at forelægge køber en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et tilbud om at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder. Du kan finde din nærmeste autoriserede elinstallatør på hjemmesiden www.eleftersyn.info under punktet ”find autoriseret elinstallatør”. Ved at bruge et TEKNIQ-medlem har du en garanti for, at eleftersynet foretages af en fagspecialist. Eleftersynet er en visuel og stikprøvevis gennemgang af husets elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige installationer i boligen eller funktionssvigt, kan den autoriserede elinstallatør give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

 

Hvor meget?

Prisen for et eleftersyn indeholder udgifter til udlæg, kørsel, forsikring m.v., og omfatter gennemgang af bygningens elinstallationer og udarbejdelse af elinstallationsrapporten. Vederlaget afhænger af boligens samlede bygningsareal og spænder mellem et maksimalt vederlag på 1.577 kroner og 3.327 kroner.

Læs mere om ordningen og find din nærmeste autoriserede elinstallatør på eleftersyn.info

Brug for hjælp?

Bliv ringet op af en ekspert!

© ES Elektrikeren A/S • CVR: 2691 0684 • CookiepolitikWebdesign: Søgemedier A/S
Top